Aerodynamiikka

Tänä päivänä aerodynamiikkalaskenta tehdään täydessä mittakaavassa huomioiden riittävästi laivan kansirakenteessa olevia yksityiskohtia. Vain oikein suunnitellulla ja riittävällä määrällä toteutettuja simulointisarjoja voidaan arvioida aluksen suoriutumista kattavasti sille asetetuissa olosuhteissa. Simuloinnilla haetaan tyypillisesti vastauksia kysymyksiin aluksen tuulikuormasta,  mukavuuskriteerien täyttymisestä ja savukaasujen leviämisestä. Kaikkiin näihin voidaan saada vastaus yhtä simulointimallia käyttämällä, lisäksi mallin muokkauksilla voidaan havaita mahdollisesti kansirakenteisiin kohdistuvien muutosten vaikutukset kuhunkin tarkasteltavaan tekijään.

Aluksen tuulimallinnus poistaa tai vähentää merkittävästi tarvetta perinteisille tuulitunnelitesteille antaen yksityiskohtaisempaa tietoa ja lisää ymmärrystä aluksen tuuliolosuhteista. Process Flow:lla on myös arvokasta kokemusta tuulitunnelitestien simuloinnista ja tuloksien vertailukelpoisuudesta. Paras lopputulos saadaan hyödyntämällä simulointia täydessä mittakaavassa, missä kaikki tarpeelliset ja kiinnostavat yksityiskohdat on mallinnettu. Täyden mittakaavan simulointien hyödyt ovat aika selkeät; ainoastaan tällä menetelmällä voidaan tutkia todellisen mittakaavan aluksien suoriutumista ennen aluksen valmistumista, tutkia todellisen tuuliprofiilin vaikutuksia tai satamaolosuhteita tai sisällyttää myös laivan relatiivinen nopeus aerodynamiikan mallinnukseen.

aerodynamics cfd fluid dynamics wind

Tuulimallinus, MS Spirit of Britain (P&O Ferries), satamanpuolinen keulatuuli. Kerran rakennettua simulointimallia voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin, kuten propulsiolaitteiden mitoitukseen.