Dynamiikan FE-analyysi

Monet ilmiöt ovat aikariippuvaisia ja tarjoammekin dynaamisten ilmiöiden mallintamista ja värähtelynalyysejä monipuolisella kokemuksella. Dynamiikan FE-analyysi voi pitää sisällään myös epälineaarisuutta tarpeen mukaan. Pyöriviin laitteisiin liittyen olemme kunnostautuneet erityisesti roottoridynamiikassa, joka on yksi dynamiikan osa-alue.

Process Flow:lla on kokemusta laajasti erilaisista dynamiikan FEM-laskennoista, joten värähtelyanalyysi voidaan tehdä kattavasti:

  • Moodianalyysi
  • Harmoninen analyysi
  • Vastespektrianalyysi
  • Random vibration -analyysi
  • Transient -analyysi: nopeat ja hitaat muodonmuutokset, räjähdykset sekä törmäykset
  • Roottoridynamiikka
  • Suuret kokoonpanot, epälineaarisuus
  • Erilaisten standardien mukaiset laskennat

quantum of the seas freewall simulator forced vibration fe-analysis

Quantum of the Seas vapaapudotussimulaattorin harmoninen analyysi. Laivaan asennettuna perinteisesti maalla käytettävä tuulitunneli vaatii myös uutta suunnittelua ja laivastandardien huomioimista.