Energia

Virtauslaskenta sopii monipuolisesti erilaisten energiaan liittyvien tehtävien ratkaisemiseen. Process Flow:lla onkin laaja kokemus virtauslaskennan hyödyntämisestä energia-alan haasteiden ratkaisemisessa. Process Flow on ratkaissut sovelluskohtaisia haasteita runsaasti lähtien rakennusten ilmastoinnin suunnittelusta aina raskaan teollisuuden koneiden ja laitteiden kehittelyyn sekä palamisen mallintamiseen. Kokemuksemme kattaa lukuisia erilaisia sovelluksia laajalta energia-alalta:

  • palamisen mallintaminen huomioiden yksityiskohtaisesti palamisen reaktiot sekä lämmönsiirto ilmiöt
  • räjähdysten simulointi, missä on mukana suuret kemiallisen energian tuomat voimat sekä rakenneanalyysi
  • erilaisten lämmönvaihtimien simulointi, painehäviöiden ja lämmönsiirto-ominaisuuksien laskenta
  • tilojen ja ympäristöjen simulointi
  • lämmönsiirto ja eristeet
  • laitteiden virtauksen tai mekaanisen värähtelyn tuottaman äänen muodostuksen mallintaminen
  • teollisen automaation ja optimisäätöjen hakeminen simuloinnin avulla
  • turbokoneiden suunnittelu ja mallinnus, käsittäen erilaiset pyörivät koneet, pumpuista puhaltimiin ja turbiineista kompressoreihin
  • riskianalyysit, esimerkiksi vaarallisten aineiden leviäminen kaupungiympäristössä

Energialalta kertynyt osaaminen haastavistakin toimeksiannoista auttaa meitä saavuttamaan enemmän hyötyä asiakkaille.