Process Flow on perustettu Turussa 4.5 vuonna 1992 ja näin se onkin Suomen ensimmäinen virtauslaskentapalveluita tarjoava yritys. Yrityksen tehtävänä on ollut alusta alkaen tarjota CAE -asiantuntijapalveluita teollisuudelle.

Process Flow:n perusti neljä yksityishenkilöä ja se on edelleen suomalaisten yksityishenkilöiden omistuksessa. Henkilöiden vahva teollinen ja akateeminen tausta mahdollisti korkeatasoisen osaamisen syntymisen ja edelleen kehittymisen. Process Flow:sta tuli edelläkävijä virtauslaskennan teollisessa hyödyntämisessä Suomessa 90-luvun alkupuolella. Yritys tuotti asiantuntijapalveluita niin omalla virtauslaskentaohjelmallaan kuin yliopistolla kehitetyllä ohjelmistollakin. Vuosikymmenen loppupuolella numeerinen laskenta yleistyi teollisuudessa ja Process Flow siirtyi käyttämään ja edustamaan Fluent -nimistä CFD -ohjelmisto-yritystä vuonna 1997.  Fluent oli jo tuolloin CFD -ohjelmistojen globaali markkinajohtaja. Pitkäjänteisen työn tuloksena Process Flow:lle myönnettiin Fluent Europe LTD:n toimesta Distributor Excellence Award vuonna 2001. Vuonna 2007 Fluent siirtyi amerikkalaisen ANSYS-nimisen lujuuslaskentaohjelmista tutummaksi tulleen ohjelmisto-yrityksen omistukseen. ANSYS oli jo pari vuotta aikaisemmin hankkinut CFX -nimisen CFD -ohjelmistoyrityksen omistukseensa. CFX oli Fluentin kovin kilpailija ja näin ollen ANSYS:sta tuli ylivoimainen CFD-ohjelmistojen markkinajohtaja ja Process Flow pystyi laajentamaan palvelutarjontaansa. Process Flow :sta tuli ANSYS -partneri ja yritys laajensi osaamistaan panostamalla lujuustekniseen ja monifysikaaliseen osaamiseen.  Vuonna 2007 yhtiömme palkittiin parhaana ANSYS-myyjänä maailmassa (Dominator Award 2007).

Vuoden 2013 alussa Process Flow myi ohjelmistoliiketoimintansa ja keskittyy simulointipalveluiden tarjoamiseen teollisuudelle. Omistuspohjaa haluttiin samoihin aikoihin laajentaa merkittävästi ja tästä johtuen Process Flow Ltd Oy:n operatiivista toimintaa varten perustettiin tytäryhtiö Process Flow Solution Ltd Oy.

Tänä päivänä Process Flow on tunnettu mm. turbokoneiden, laivojen, prosessiteollisuuden ja elektroniikan mallinnuksen osaajana. Olemme Suomen suurin virtauslaskentapalveluita tarjoava yritys, jonka erikoisosaamiseen kuuluu myös lujuuslaskenta ja matemaattinen mallinnus. Pitkät perinteet ja pioneerimainen lähestyminen simulointiin on kerryttänyt osaamispääomaa, jonka avulla löydämme asiakkaille parhaan ratkaisun.