Kemianteollisuus

Kemianteollisuus sovellusalueena käsittää Process Flow:lla useimmiten reaktoreiden virtauslaskennan, missä halutaan selvittää sekoittumisen toimintaa. Sekoittumisen lisäksi myös itse reaktiot voidaan huomioida virtauslaskennassa. Kemialliset reaktiot voivat olla endo- tai eksotermisiä. Lisäksi niiden yhteydessä voi tapahtua faasimuutoksia tai aineensiirtoa.

Process Flow:lla on lukuisia esimerkkejä erilaisten kemiallisten yksikköreaktoreiden virtauslaskennasta, projekteissa on mallinnettu mm. seuraavaa:

  • sekoitussäiliöt, reaktorit
  • faasimuutokset
  • termiset vaikutukset