Lujuuslaskenta FEM

Process Flow tarjoaa teollisuudelle monipuolisia lujuuslaskentapalveluita. Lujuuslaskentaprojekti voi sisältää koko rakenteen mitoituksen tai pienemmän kokonaisuuden analysoinnin asianmukaiset standardit huomioiden. Toimeksianto voi sisältää myös asiakkaan laskentamenetelmien kehitystä ja laskentarutiinien suunnittelua. Olemme kehittäneet tehokkaan toimintamallin, joka takaa vaativienkin projektien kustannustehokkaan ja nopean läpiviennin.

Lujuuslaskenta Process Flow:lla tarkoittaa tyypillisesti numeerisiin menetelmiin perustuvaa lujuuslaskentaa, FE-Analyysiä (Finite Element Analysis), tai FEM-laskentaa (Finite Element Method). Autamme tarvittaessa määrittelemään työn tavoitteet ja tavoitteiden mukaiset mallinnusmenetelmät. Lujuuslaskentaprojektin sisältöön kuuluu tyypillisesti kattavan raportoinnin lisäksi myös parannusehdotuksia.