LVI

Ilmastointiin tai ilmanvaihtoon liittyvien sovelluksien virtauslaskenta on noussut Process Flow:lla vuosien saatossa merkittävään rooliin. Yleisestikin voidaan sanoa, että mm. rakennusteollisuus on alkanut hyödyntää virtauslaskentaa yhä suuremmassa määrin. Simuloinneissa voidaan selvittää laitteen yksityiskohtaista toimintaa tai suuren tilan ilmastointia. Ilmastointilaskelmissa huomioidaan eri lämpötilat, mahdolliset lämpökuormat, kosteudet tai vaikkapa partikkelien tai ilmaan sekoittuneiden kaasujen pitoisuudet. Process Flow:lla on kokemusta mm. seuraavanlaisista projekteista:

  • päätelaitteen painehäviön ja/tai äänen muodostumisen laskenta
  • lämmönvaihtimien optimointi; lämmönsiirto/painehäviö
  • suihkujen muodot ja leviäminen
  • partikkelien kulkeutuminen
  • kosteuden tai vaikkapa ilman kaasupitoisuuden simulointi
  • huonetilan ilmastoinnin optimointi, oikosulkuvirtaukset tai kuolleet alueet
  • isojen aulatilojen virtauslaskenta
  • palotilanteen simulointi, savunpoisto, evakuointi, lämpökuormat
  • optimointi, esim. tavoitteena impulssipuhallinkonfiguraatio, jolla optimoidaan investointikustannus