Matemaattinen mallinnus

Matemaattinen mallinnus tarjoaa modernit työkalut minkä tahansa teollisen prosessin toiminnan syvälliseen ymmärtämiseen ja optimointiin. Kehitämme asiakkaidemme käyttöön matemaattisia malleja vuosien kokemuksella – lähtien aina asiakastarpeesta:

  1. Määrittelemme työn tavoitteet.  Tyypillisesti mallinnuksen avulla asiakkaamme pyrkivät parantamaan prosessin tai laitteen energiataloutta, mutta myös erilaiset syy-seuraus-analyysit vianmäärityksessä ovat mahdollisia. Olemme olleet mukana myös räätälöimässä asiakkaalla jo olemassa olevia laskennallisia malleja helppokäyttöisempään ja automatisoitumpaan muotoon. Tällöin asiakkaamme tavoitteena on ollut tehostaa tuotekehitys- ja suunnitteluprosessejaan.
  2. Selvitämme mallinnuskohteen keskeiset fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt  käyttäen tukena Process Flow’n henkilöstön laajaa osaamista erilaisista fysikaalisista prosesseista. Samalla arvioimme kehitettävän mallin tarkkuus- ja laajuusvaatimuksia, jotta työn tavoitteisiin päästään.
  3. Teemme katsauksen olemassa oleviin ratkaisuihin  ja päätämme sopivan mallinnustekniikan. Käymme läpi laskentaohjelmistojen valmiit mallit ja akateemisessa kirjallisuudessa mahdollisesti esitetyt ratkaisut – emme koskaan yritä keksiä pyörää uudestaan.
  4. Toteutamme mallin ja toimitamme ratkaisun asiakkaallemme. Tyypillisesti malli toteutetaan toimimaan sopivan ANSYS-tuotteen rinnalla (esim. Fluent User-Defined Function), mutta käytämme myös mm. Matlabia ja Exceliä. Voimme usein toteuttaa mallin täysin itsenäisenä ratkaisuna.

Tekemämme matemaattisen mallinnustyön kantavana ajatuksena on, että asiakkaamme saa nopeasti tuloksia käyttökelpoisella mallilla, jota voidaan helposti laajentaa tarpeen vaatiessa. Sivulinkeissä on esitelty muutamia julkisia referenssiprojektejamme matemaattisen mallinnuksen piiristä.