Monifysikaaliset mallinnuspalvelut

Process Flow’lla on laajaa poikkitieteellistä osaamista matematiikan, fysikan ja kemian eri alueilta sekä modernit työkalut (esimerkiksi ANSYS Multiphysics ja Matlab) näiden tehtävien mallintamiseen. Monipuolisen osaamisen avulla palvelemmekin asiakkaita useilla eri toimialoilla.

Monifysiikkamallinnuksissa voidaan nimensä mukaisesti yhdistää useita täysin erilaisia fysikaalisia malleja samaan laskentaympäristöön. Tyypillinen esimerkki monifysiikkamallista on virtauksen ja rakenteen vuorovaikutus, ns. FSI-tehtävä. Lämmönsiirto yhdistettynä sähkömagneettisten ominaisuuksien mallinnukseen voi puolestaan antaa suunnittelijalle ratkaisevaa tietoa syntyvistä lämpöjännityksistä tai faasimuutoksista parempien teknisten ratkaisujen kehittämiseen.

Kaikkea tätä sekä paljon muuta olemme mallintaneet Process Flow:lla. Ja mikäli simulointiohjelma ei tarjoa valmista ratkaisua, me kehitämme sen. Alla on esitetty CADFEM-CIS:lle kehittämämme monifysiikkamalli lumen kasautumiselle. Se perustuu ANSYS Fluent perus-monifaasimalliin, yhdistettynä räätälöityyn FSI-malliin, jolla toteutetaan pinnan muodonmuutos.