Paperi- ja massateollisuus

Process Flow:lla on pitkä historia paperikoneen eri laitteiden ja niihin liittyvien osaprosessien virtauslaskennasta. Olemme kehittäneet laskentamalleja lähes kaikkiin paperikoneen osiin märästä päästä kuivatusosan loppuun. Realistinen koneen toiminnan kuvaus mahdollistaa vaativatkin kehitys- ja tutkimusprojektit.

Tässä on muutamia esimerkkejä PF:llä mallinnetuista ilmiöistä:

  • massankäsittely, epä-Newtonisten aineiden simulointi sisältäen esimerkiksi sekoittamista
  • Kytketyt analyysit, FSI (Fluid Structure Interaction), käsittäen radan ja ympäröivän ilman vuorovaikutuksen simulointia sisältäen mm. lämmön- ja aineensiirron laskentaa
  • mikroskaalan laskennan simuloiminen makroskaalassa
  • Paperikoneen ajettavuuden parantaminen
  • Kemikaalien sekoittuminen
  • Massavirtaukset
  • Paperikoneen ilmanvaihto
  • Oheislaitteiden toimivuus
  • Tehtaan ilmanvaihto

Paperiteollisuudelle tarjoamme myös prosessisimulointia, jonka avulla kokonaisuudet voidaan huomioida paremmin. Prosessisimuloinnin avulla on mahdollista optimoida aine- ja energiataseet sekä valita mahdolliset parannuskohteet tarkempaa analyysiä varten.