Pyörivät laitteet

Virtauslaskenta näyttelee usein merkittävää roolia pyörivien laitteiden kehityksessä. Pyörivien laitteiden sovellusalue käsittää Process Flow:lla kaikki pyörivät koneet aina puhaltimista pumppuihin sekä turboihin ja niiden virtauslaskentaan, mutta myös lujuuslaskentaa ja suunnittelua. Virtaava aine voi olla mitä tahansa ainetta, jonka aineominaisuudet tiedetään – myös epä-Newtonilaista. Laskentaprojekti voi olla olemassa olevan laitteen kehittelyä mutta myös aivan uuden suunnittelua haluttujen ominaisuuksien mukaisesti. Process Flow:lla on kokemusta pyörivien laitteiden simuloinnista käytännössä koko yrityksen olemassaolon ajalta:

  • puhaltimet, kaikki puhallintyypit
  • turbiinit, kaikki turbiinityypit
  • kompressorit, turbot
  • pumput, kaikki pumpputyypit myös kaikki virtaavat materiaalit maksimi sakeus noin 7%
  • potkurit ja propulsiolaitteet

Oleellisena osana pyörivien laitteiden mallinnuspalveluihin kuuluvat dynamiikan analyysit.