Virtauslaskenta CFD

Process Flow tarjoaa teollisuudelle virtauslaskentapalveluita kattavasti. Virtauslaskennalla tarkoitetaan numeerista virtausdynamiikkaa, eli CFD-laskentaa tai CFD-analyysiä (Computational Fluid Dynamics), (laskennallinen tai numeerinen virtausdynamiikka).

Palvelu voi olla asiakkaan tuotteen virtausteknistä mallinnusta ja analysointia, jolloin yhdessä parannamme tuotetta. Toisaalta virtauslaskentapalvelu voi olla uuden fysikaalisen ilmiön mallinnusta, jolloin asiantuntijamme kehittävät, ohjelmoivat ja testaavat uuden mallin käytettäväksi kaupallisten ohjelmien kanssa. Näin asiakas pääsee hyödyntämään kaupallisen ohjelman parhaita ominaisuuksia riittävän realististen fysikaalisten mallien kanssa.

Ropax virtual wind tunnel test
Ropax virtual wind tunnel test

Virtauslaskennalla voidaan ratkaista monia fysikaalisia ilmiöitä. Yleisimpiä Process Flow:n palveluissa pohdittavia ilmiöitä ovat painehäviö, virtauksen jakaantuminen, virtauksen aiheuttamat voimat, lämmönsiirto, jäähtyminen, faasimuutokset, kuivuminen, saostuminen, jähmettyminen, monifaasiongelmat, paineiskut, kavitaatio, flotaatio, suspensioiden liikkeet, pisarat, kuplat, kemialliset reaktiot ja palaminen.

Virtauslaskentaosaamisen lisäksi meillä on myös toimialaosaamista eri teollisuuden aloilta. Virtauslaskentaa hyödynnetään mm. laivanrakennusteollisuudessa, pyörivissä laitteissa, energiateollisuudessa, elekroniikan jäähdytyksessä, LVI- ja rakennusteollisuudessa, paperi- ja massateollisuudessa sekä kemianteollisuudessa.